O nas

Cel

Głównym celem naszej działalności jest upowszechnianie kultury, pobudzanie aktywności kulturalnej, twórczej i artystycznej w środowiskach lokalnych.


Staramy się kształtować upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych oraz wspomagać twórczość artystyczną, zarówno na poziomie profesjonalnym jak i amatorskim.

Co robimy

Kolektyw Animatorów Kultury Streetz Ensemble planuje działalność kulturalną na lokalnym terenie, sporządzając kalendarium kolejnych imprez. Staramy się pozyskiwać sponsorów organizowanych wydarzeń. Udzielamy pomocy prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz repertuarowej działaczom społecznym, zespołom twórczym, edukacyjnym i innym firmom i instytucjom działającym w środowisku lokalnym. Zajmujemy się również edukacją kulturalną oraz prowadzimy zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi.

Obserwujemy także środowiska kulturalne w regionie, kraju i śledzimy działania na świecie, by poznawać potrzeby oświatowe, kulturalne i rozrywkowe naszego środowiska. W odpowiedzi na te potrzeby będziemy się starać tworzyć sekcje zainteresowań, organizować warsztaty, projekcje filmowe, odczyty, wystawy, przeglądy czy galerie. Będziemy też wspierać organizacje klubów miłośników sztuki, pomagać zakładać stowarzyszenia skupione wokół twórczości amatorskiej, organizować miejsca i czas spotkań.W ramach naszej działalności często opracowujemy i wykonujemy lub zlecamy wykonanie reklamy planowanych imprez (opracowanie formy reklamy: plakat, ulotka lub tym podobne) oraz sprzedajemy bilety wstępu na organizowane imprezy.